Webové stránky prevádzky pri www.thomas-it.sk je riadená Paweł Marczyński, podnikajúca pod názvom "Paweł Marczyński Thomas IT" so sídlom v Katoviciach na ul. Opolska 22, zapísaná v obchodnom registri obchodnej činnosti vykonávanej podľa starostu Katovíc pod číslom 90958 NIP 634-259-40-46, REGON: 240331857, E-Mail: info@thomas-it.sk, telefón +48 32 444 9430.

Bankový účet spoločnosti:

Alior Bank SA PLN 87 2490 0005 0000 4500 7168 5983

Alior Bank S.A. EURO 90 2490 0005 0000 4600 3070 4932

 1. Spoločnosť Paweł Marczyński predáva tovar a služby v oblasti sieťových zariadení, serverov a serverov, vo svojich možnostiach a softvéri.
 2. Kupujúci môže byť fyzická osoba, ktorá vedie podnikateľskú alebo právnickú osobu alebo organizačnú jednotku bez právnej subjektivity. Nepredávame fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú podnikanie.
 3. Osobné údaje poskytnuté zákazníkom a oacute; www.thomas-it.sk v obchode sú použité výhradne k: vykonávanie dohody, a v prípade, že klient súhlasí s tým, r & oacute, tiež nesie vás priebežne informovať o nových produktoch, službách a propagačných akciách, ktoré ponúka internetový obchod .thomas-it.sk.
 4. Osobné údaje nie sú zdieľané s inými subjektmi na marketingové účely. Zabezpečené osobné údaje sú uložené a zabezpečené v súlade s pravidlami stanovenými v príslušných právnych predpisoch.
 5. Všetky informácie uvedené na www.thomas-it.sk sú smerované do organizmu príjemcu oacute, v a potenciálny zákazník & oacute, v a nepredstavujú ponuku v zmysle pravidla a oacute ;. So zákonom a ako také by mali byť považované iba za výzvu na zmluvu
 6. Internetový obchod akceptuje objednávky zaslané prostredníctvom e-mailu na adresu info@thomas-it.sk
 7. Spoločnosť Thomas IT vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečila, že ceny, popisy a technické údaje uvedené na webovej stránke sú pravdivé. Nemôžeme však byť zodpovední za nesprávnu špecifikáciu parametra & oacute; w a vlastnosti položky alebo ich náhle zmeny výrobcom.
 8. Objednávky vložené v pracovných dňoch po 15.00 hod., V sobotu, v nedeľu a počas sviatkov sa bude posudzovať v nasledujúci pracovný deň.
 9. Zamestnávatelia s e-mailovou schránkou budú informovaní o stave e-mailu.
 10. Do 24 hodín od momentu predloženia objednávky bude objednávateľovi poskytnuté informácie, ktoré poskytne predajca o prijatí objednávky, ktorá sa má realizovať. V uvedených informáciách predávajúci uvedie všetky podstatné prvky nákupu, najmä pokiaľ ide o tovar, cenu a spôsob a náklady na doručenie. Potvrdzovací e-mail zaslaný otočením informácií o zákazníkoch sa rovná podpise zmluvy o nákupe / predaji a zaväzuje obe strany.
 11. Predloženie zmluvy nie je neplatné, znamená to jej prijatie. V mimoriadne odôvodnených prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo neprijať príkaz na vykonanie (napr. Nedostatok tovaru na sklade). Kupujúci bude informovaný do 24 hodín od dátumu odoslania objednávky o nedostatku možnosti realizácie zmluvy.
 12. Kúpené produkty v internetovom obchode www.thomas-it.sk sa dodávajú prostredníctvom kuriérskych spoločností: UPS alebo Raben.
 13. Predávajúci umožňuje možnosť osobného prevzatia tovaru po predchádzajúcom stanovení podrobností a prijatí obchodného oddelenia.
 14. V čase pôrodu sa skladá z doby vybavenie objednávky a oacute; zákazky :. Dokončenie tovaru, spôsob platby, ktorý vydáva predajný doklad, balenie zásielok, a dodacie lehoty, v závislosti od zvoleného spôsobu dodania
 15. Platba za tovar môže byť vykonaná zákazníkom nasledujúcim spôsobom & b;
  • Bankový prevod založený na faktúre vystavenej Proformou obchodným oddelením
  • Bankovým prevodom na základe lehoty na odklad platby 7, 14 alebo 30 dní. K dispozícii iba pre overených klientov.
  Kupujúci je účtovaný s nasledujúcimi nákladmi na doručenie:
  • Domáce zásielky do 31,5 kg brutto 23 PLN
  • Ostatné náklady na dopravu sa účtujú individuálne
 16. Po obdržaní balíka by mal zákazník starostlivo skontrolovať balík a zariadenie a informovať predajcu o všetkých chybách. Ak bola položka v čase, keď bola zobratá, mala by byť poškodená v prítomnosti kuriéra napíšte protokol a poštovné a pošlite poškodený tovar prostredníctvom kuriéra na adresu: Plac Wolności 11, 40-078 Katovice, na účet Thomas IT, alebo nedostanete zásielku.
 17. Ak produkt zakúpený poštovou poukážkou obsahuje chyby, náklady na vrátenie balíka pokrýva Paweł Marczyński. Nahlásená chyba je overená službou, ktorá určí, či chyba nebola chybou zákazníka. Paweł Marczyński preskúma sťažnosti najskôr do 14 pracovných dní od ich prijatia.
 18. Zariadenie by malo obsahovať originálne obaly umožňujúce bezpečnú prepravu na špecializovanú službu. Je možné použiť náhradný obal, ale musí zaručiť primeranú ochranu počas prepravy.
 19. Reklamované tovary by mali byť kompletné, najmä s príslušenstvom, ktoré majú vplyv na funkčnosť zariadenia alebo ktoré môžu byť jednou z príčin nefunkčnosti tovaru.
 20. Poškodený výrobok by mal byť sprevádzaný podrobným opisom poškodenia a / alebo závad spolu s okolnosťami, za ktorých došlo k poruche. V reklamácii by kupujúci mal špecifikovať sťažnosti a spôsob inzercie (tj v dôsledku záruky alebo záruky za chyby - nezhoda tovaru so zmluvou).
 21. Podnikateľ odošle zariadenie na vlastné náklady; po oprave bude zariadenie odoslané späť na náklady predávajúceho.
 22. Ak sa zariadenie poskytnuté službe ukáže ako účinné a spoločnosť neidentifikovala chybu, predajca účtuje kupujúcemu náklady na diagnostiku a prepravu.
 23. Predloženie zmluvy je neplatné, prijatie týchto predpisov.
 24. Subjekt, ktorý prevádzkuje obchod, nenesie zodpovednosť za akékoľvek prerušenia používania internetového obchodu vznikajúce z technických dôvodov (údržba, inšpekcia, výmena zariadení atď.) Alebo z iných dôvodov, ktoré sú mimo kontroly.
 25. Tieto nariadenia nadobúdajú účinnosť dňom ich umiestnenia do internetového obchodu na webovej stránke www.thomas-it.sk a sú platné na neurčité obdobie.
 26. Prevádzkovateľ obchodu si vyhradzuje právo zmeniť tieto predpisy.